Стратегиялық менеджмент

MukhanovaGKАвтор: Муханова Гайни Казибаевна, к.э.н., доцент, академик МАИН (Международная Академия информатизации)

Список тем лекционных занятий по дисциплине «Стратегический менеджмент (каз.)»

1. Стратегиялық менеджмент курсына кіріспе
2. Компания қызметіндегі стратегияның қажеттілігі
3. Стратегия және бәсекелік артықшылықты іздеу
4. Стратегияны әзірлеу және стратегиялық пайым
5. Компанияның миссиясын қалыптастыру
6. Компанияның мақсаттарын белгілеу
7. Таңдалған стратегияны жүзеге асыру және орындау
8. Компанияның сыртқы ортасын бағалау
9. Саладағы бәсекелес компаниялардың нарықтағы орнын зерттеу
10. Компанияның ресурстарын, қабілетін және бәсекеге қабілеттілігін бағалау
11. Құндылықтар тізбегін талдау және бәсекелік артықшылық
12. Бәсекелік стратегиялар: төмен бағалар стратегиясы
13. Бәсекелестік стратегиялар: дифференциалдау стратегиясы, төмен бағаға фокусталу стратегиясы, дифференциалдауға фокусталған стратегия
14. Компанияның бәсекелік позициясын нығайту: стратегиялық қадамдар, мерзім және қызмет аясы
15. Компанияның нарықтық позициясын қызмет аясы арқылы нығайту: интеграция стратегиялары
16. Аутсорсинг стратегиялары: қызмет аясын шектеу. Cтратегиялық альянстар және серіктестіктер
17. Ұйымның дамуы: өзгерістерді басқару
18. Компанияның халықаралық нарыққа шығуы және стратегиялық таңдауға әсер етуші факторлар
19. Халықаралық нарықтардағы бәсекелестік стратегиялар
20. Халықаралық нарықтарда бәсеге қабілеттілікті нығайту
21. Корпоративтік стратегия: әртараптану және мультибизнестік компания
22. Әртараптандырылған компания стратегиясын бағалау
23. Стартегиялық басқарудағы бизнестің этикасы
24. Стратегия, корпоративтік-әлеуметтік жауапкершілік және экологиялық тұрақтылық
25. Стратегияның сәтті жүзеге асырылуы – бәсекелік артықшылыққа жету жолы